Тойм

Бид 6.8 - 2500 кВА хүртэлх чадалтай бүхээгтэй, удирдлагын самбартай FG Wilson брандийн генераторуудыг нийлүүлдэг. Бид таны эрчим хүчний бүхий л хэрэгцээг шийдвэрлэж өгнө.

Манай бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх линкээс үзнэ үү!

Дизель генераторууд

6.8 - 2500 кВА чадал бүхий FG Wilson брендийн дизель генераторууд

Дэлгэрэнгүй...

Бүхээгтэй генератор

Тоос шороо, уснаас хамгаалах дуу намсгагч бүхий бүхээгтэй болон контейнертэй FG Wilson генераторууд

Дэлгэрэнгүй...

Эрчим хүчийг захир

Найдвартай, бат бөх, хэрэглэхэд хялбар FG Wilson удирдлагын сонголтууд

Дэлгэрэнгүй...

Эрчим хүчний шийдлүүд

Эрчим хүчний шийдлүүд

Цахилгааны тусгай шаардлагад нь нийцүүлэн шийдэл гаргах

Дэлгэрэнгүй...

Түрээсийн бүтээгдэхүүнүүд

Түрээсийн бүтээгдэхүүнүүд

Урт болон богино хугацааны түрээсийн генераторууд

Дэлгэрэнгүй...