Удирдлагын Системийн Сонголт

Таны цахилгааны хэрэгцээ ямар ч байлаа гэсэн Монхорус таны хэрэгцээ шаардлагад тохирсон удирдлагын системээр хангах боломжтой..

Аналог Самбар
  • 1002T Аналог Удирдлагын Самбар
Тоон Удирдлагын Самбар
  • FG Wilson DCP-10 болон DCP-20 Тоон Удирдлагын Самбар 
  • PowerWizard 1.1, 1.1+ болон 2.1 Тоон Удирдлагын Самбар 
  • PowerWizard Алсын Зайн Хяналтын Сонголтууд
  • PowerWizard Алсын Зайн Хяналтын болон Удирдлагын Сонголтууд
  • easYgen – 2500 Синхрончлох Удирдлагын Самбар