350 – 750 кВА-н Дизель Генераторууд

Энэхүү шинэ эрчим хүчний тэргүүлэх генератор нь найдвартай ажиллагаа болон бат бөх чанар, засвар үйлчилгээ хийх боломжийг  хамгийн дэвшилтэт үйлдвэрлэлийн аргатай хослуулахад анхаарсаны үр дүнд бий болсон. 

Мэргэжлийн зураг төсөл ... Найдвартай эрчим хүч

Бүх загварууд нь стандарт нөхцөлд буюу агаарын хэм 25ºC (77ºF), далайн төвшнөөс дээш 100m (328ft), 30%-н харьцангуй чийгшилд шалгагдсан.

Энэ загварын дизель генераторууд нь ЕХ-ны II Шатны Хорт Утааны Стандарт-г хангаагүй

Генераторуудын нэр kVA @ 50 Hz kW @ 50 Hz kVA @ 60 Hz kW @ 60 Hz
P400-3 350.0 / 400.0 280.0 / 320.0 - / - - / -
P438-3 - / - - / 400.0 / 437.5 320.0 / 350.0
P450-3 400.0 / 450.0 320.0 / 360.0 - / - - /
P501-3 - / - - / 437.5 / 500.0 350.0 / 400.0
P500-3 450.0 / 500.0 360.0 / 400.0 - / - - / -
P550-3 500.0 / 550.0 400.0 / 440.0 - / - - / -
P563-3 - / - - / - 512.5 / 562.5 410.0 / 450.0
P625-3 - / - - / - 568.8 / 625.0 455.0 / 500.0
P605-3 550.0 / 605.0 440.0 / 484.0 - / - - / -
P660-3 600.0 / 660.0 480.0 / 528.0 - / - - / -
P688-3 - / - - / - 625.0 / 687.5 500.0 / 550.0
P715-3 650.0 / 715.0 520.0 / 572.0 - / - - / -
P750-3 - / - - / - 681.3 / 750.0 545.0 / 600.0

Энэ загварын дизель генераторууд нь ЕХ-ны II Шатны Хорт Утааны Стандарт-г хангасан

Генераторуудын нэр kVA @ 50 Hz kW @ 50 Hz kVA @ 60 Hz kW @ 60 Hz
P450-2 400.0 / 450.0 320.0 / 360.0
P550-2 500.0 / 550.0 400.0 / 440.0 - / - - / -