6.8 – 25 кВА-н Дизель Генераторууд

6.8 - 25 кВА дизель генераторууд нь танд хэрэгтэй эрчим хүчийг хангахаар бүтээгдсэн. 

Эдгээр генераторууд алс бөглүү, хүнд хэцүү цаг уурын орчинд болон барилга, орон сууц, жижиглэн худалдаа болон харилцаа холбоо зэрэг  бүрий л салбарт найдвартай ажиллахаар дахин сайжруулсан. Цаг хугацааны шалгуурыг даван туулахаар бүтээгдсэн энэхүү генераторуудыг төмөр эсвэл полимер бүхээгтэйгээр санал болгож байна.

Энэ загварын дизель генераторууд нь ЕХ-ны II Шатны Хорт Утааны Стандарт-г хангаагүй

Генераторуудын нэр kVA @ 50 Hz kW @ 50 Hz kVA @ 60 Hz kW @ 60 Hz
P 7.5-4S 6.8 / 7.5 6.8 / 7.5 8.0 / 8.8 8.0 / 8.8
P11-6S 10.0 / 11.0 10.0 / 11.0 12.0 / 12.0 12.0 / 12.0
P14-6S 13.0 / 14.0 13.0 / 14.0 15.5 / 17.0 15.5 / 17.0
P16.5-6S 15.0 / 16.5 15.0 / 16.5 17.6 / 19.4 17.6 / 19.4
P 9.5-4 8.5 / 9.5 6.8 / 7.6 10.0 / 11.0 8.0 / 8.8
P13.5-6 12.5 / 13.5 10.0 / 10.8 15.0 / 16.5 12.0 / 13.2
P18-6 16.5 / 18.0 13.2 / 14.4 20.0 / 22.0 16.0 / 17.6
P22-1 20.0 / 22.0 16.0 / 17.6 - / - - / -
P22-6 20.0 / 22.0 16.0 / 17.6 22.5 / 25.0 18.0 / 20.0