730 – 2500 кВА Дизель Генераторууд

Энэ төрлийн генераторыг эрчим хүчээр найдвартай хангах шаардлагатай салбар: бага оврын цахилгаан станц, мэдээллийн төв, томоохон үйлдвэр, нисэх онгоцны буудал, эмнэлэг, томоохон жижиглэн худалдааны дэлгүүр, санхүүгийн салбарт хэрэглэхэд тохиромжтой нь батлагдсан. Өндөр хэмд найдвартай ажиллах 50ºC-н багцын сонголт байгаа.

Өөрчлөн зассан тоос шороо, борооны бүрэн хамгаалалттай, дуу чимээний хамгаалалттай бүхээгийг ямар ч хэрэгцээнд тохирохоор хийж болно. Хөргөлт нь тусдаа хэсэгтэй, ажилтнуудад нэвтэрч орох боломжийг хангаж өгснөөр генератор суурилуулалт, засвар үйлчилгээг аль болох хурдан, хялбараар  хийдэг болсон.

Бүх загварууд нь стандарт нөхцөлд буюу агаарын хэм 25ºC (77ºF), далайн төвшнөөс дээш 100m (328ft), 30%-н харьцангуй чийгшилд шалгагдсан.

Энэ загварын дизель генераторууд нь ЕХ-ны II Шатны Хорт Утааны Стандарт-г хангаагүй

Генераторуудын нэр kVA @ 50 Hz kW @ 50 Hz kVA @ 60 Hz kW @ 60 Hz
P730P1 / P800E1 730.0 / 800.0 584.0 / 640.0 750.0 / 844.0 600.0 / 675.2
P800P1 / P900E1 800.0 / 900.0 640.0 / 720.0 835.0 / 938.0 688.0 / 750.4
P910P1 / P1000E1 910.0 / 1000.0 728.0 / 800.0 - / - - / -
P1000P1 / P1100E1 1000.0 / 1100.0 800.0 / 880.0 - / - - / -
P1125P1/P1250E1 1125.0 / 1250.0 900.0 / 1000.0 - -
P1250P3 / P1375E3 1250.0 / 1375.0 1000.0 / 1100.0 - / - - / -
P1350P1 / P1500E1 1350.0 / 1500.0 1080.0 / 1200.0 - / - - / -
P1500P3 / P1650E3 1500.0 / 1650.0 1200.0 / 1320.0 - / - - / -
P1700P1 / P1875E1 1700.0 / 1875.0 1360.0 / 1500.0 - / - - / -
P1750 / P1925E 1750.0 / 1925.0 1400.0 / 1540.0 - / - - / -
P1825 / P2000E 1825.1 / 2000.0 1460.1 / 1600.0 - / - - / -
P2000 / P2250E P2000 / P2250E 1600.0 / 1760.0 - / - - / -
P2000-1 1850.0 / 2000.0 1480.0 / 1600.0 - / - - / -
P2250-1/P2250-1E 2000.0 / 2250.0 1600.0 / 1800.0 - / - - / -
P2500-1/P2500-1E 2250.0 / 2500.0 1800.0 / 2000.0 - / - - / -