30 – 220 кВА-н Модулийн Акустик КАЛ Бүхээгтэй Генератор

Авсаархан модуль загвартай 30 - 220 кВА КАЛ бүхээгтэй генератор нь   хамгийн хүнд хэцүү нөхцөлд дэх ажлын гүйцэтгэлийг хангадаг. Генераторууд нь сайт дээрх засвар үйлилгээг хийх модульчлагдсан зарчимд зориулагдсан солих боломжтой хэсгүүдтэй. Хаалга болон самбараа онгойлгож ороод л засвар үйлчилгээ хийх боломжтой болдог.

Маш удаан эдэлгээтэй, чанартай бүхээг нь барилгын талбай дээрх  хатуу ширүүн ашиглалт даах чадвартай, зэврэлт, тээвэрлэлтийг тэсвэрлэхээр бүтээгдсэн юм.