6.8 – 22 кВА-н Модулийн Акустик КАЛ Бүхээгтэй Генератор

Авсаархан модуль загвартай 6.8 – 25 кВА КАЛ бүхээгтэй генератор нь   хамгийн хүнд хэцүү нөхцөлд дэх ажлын гүйцэтгэлийг хангадаг. Генераторууд нь сайт дээрх засвар үйлилгээг хийх модульчлагдсан зарчимд зориулагдсан солих боломжтой хэсгүүдтэй. Хаалга болон самбараа онгойлгож ороод л засвар үйлчилгээ хийх боломжтой болдог.

Генераторуудын нэр kVA @ 50 Hz kW @ 50 Hz kVA @ 60 Hz kW @ 60 Hz
CAL Modular Acoustic Enclosure 5.5 – 25kVA Range - / - - / - - / - - / -