6.8 – 22 кВА-н Полимер Акустик КАЕ Бүхээгтэй Генератор

Шинэлэг авсаархан загвартай 6.8 – 22 кВА-н КАЕ бүхээгтэй генератор нь хамгийн хүнд хэцүү орчинд оновчтой гүйцэтгэлийг хангадаг. Хоёр бүрэлдэхүүн хэсэг бүхий полимер бүтэцтэй (бүрхүүл болон суурь) бүхээг нь суурилуулалт болон засвар үйлчилгээний хялбар оновчтой хийх дээд зэргийн удаан эдэлгээг бүрдүүлдэг.

Маш удаан эдэлгээтэй, чанартай бүхээг нь барилгын талбай дээрх хатуу ширүүн ашиглалт даах чадвартай, зэврэлт, тээвэрлэлтийг тэсвэрлэхээр бүтээгдсэн юм.