275 – 330 кВА-н Модулийн Акустик Бүхээгтэй Генератор

270 – 330 кВА-н дэвшилтэт, нарийн хийцтэй бүхээгтэй генератор нь хамгийн хүнд хэцүү нөхцөлд дэх ажлын гүйцэтгэлийг хангадаг. Маш удаан эдэлгээтэй, чанартай бүхээг нь барилгын талбай дээрх нийтлэг хатуу ширүүн ашиглалт даах чадвартай, зэврэлт, тээвэрлэлтийг тэсвэрлэхээр бүтээгдсэн юм.