350 – 750 кВА-н Модулийн Акустик Бүхээгтэй Генератор

350 – 750 кВА-н дэвшилтэт, нарийн хийцтэй бүхээгтэй генератор нь хүнд хэцүү нөхцөлд дэх ажлын гүйцэтгэлийг хангадаг. Маш удаан эдэлгээтэй, чанартай бүхээг нь барилгын талбай дээрх нийтлэг хатуу ширүүн ашиглалт даах чадвартай, зэврэлт, тээвэрлэлтийг тэсвэрлэхээр бүтээгдсэн юм.

Манай мэргэшсэн инженерүүдийн тасралтгүй судалгаа, хөгжүүлэх замаар боловсруулсан бүх FG Wilson бүхээгтэй генераторууд нь дотроо холбосон яндангийн дуу намсгагчийг тоос шороо, борооны бүрэн хамгаалалттай нэгтгсэн байдаг. Модульчлагдсан зарчимд зориулсан сайт дээр засвар хийх боломжтой сольж болдог хэсгүүдтэй байна.