Scania S450-1 – S550-1 Модулийн Акустик Бүхээгтэй Генератор

Манай мэргэшсэн инженерүүдийн тасралтгүй судалгаа, хөгжүүлэх замаар боловсруулсан бүх FG Wilson бүхээгтэй генераторууд нь дотроо холбосон яндангийн дуу намсгагчийгтоос шороо, борооны бүрэн хамгаалалттай нэгтгсэн байдаг. Модульчлагдсан зарчимд зориулсан сайт дээр засвар хийх боломжтой сольж болдог хэсгүүдтэй байна.

Маш удаан эдэлгээтэй, чанартай бүхээг нь барилгын талбай дээрх нийтлэг хатуу ширүүн ашиглалт даах чадвартай, зэврэлт, тээвэрлэлтийг тэсвэрлэхээр бүтээгдсэн юм.